πŸŽ„πŸŽ…πŸΌβ›Έ Winter Wonderland Zeist 2021/22 zit erop! β›ΈπŸŽ…πŸΌπŸŽ„

Het was een zeer bewogen seizoen met veel onzekerheden, alsmaar nieuwe regels en veel last minute wijzigingen door COVID-19…

Ondanks alles hebben we toch nog een seizoen voor alle kids in Zeist en omstreken neer kunnen zetten en daar zijn wij heel blij mee…

Toch even gewoon lol tijdens de vakantie en kind zijn en niet bezig zijn met alle ellende van nu…

Dit alles had niet mogelijk geweest zonder het geweldige team van WWL!!!

Verder willen wij Hart van Zeist, Gemeente Zeist en alle sponsors en leveranciers bedanken voor hun inzet..

We hebben het met zijn allen toch weer geflikt!

Laten we nu gaan voor wat het originele idee is en dat is Kerstdorp Winter Wonderland Zeist 2022/23 de spullen zijn er al alleen de ruimte nog met o.a:

*800 vierkante meter ijsbaan met kerstboom in het midden rondje om de boom .

*Winter Draaimolen

*Reuzenrad

*Bratwurts Hutte

*Winter Bob Slide 15 meter hoog (niet voor watjes)

*Gerlos zaal

*Booster

*Kerst Stal

En daarbij Events

*Verlichte Kerst Truck Parade met 50 trucks.

*Kerstmarkten

*Wibi On Ice

*Foute Kersttrui Borrel met Zeister Toppers

*Ameezing Zeist

*Fluitketel Curling

En nog veel meer nu maar hopen op meer ruimte en een einde aan alle COVID-19 perikelen !

Namens Team Winter Wonderland Zeist we zullen jullie erg missen wellicht tot volgend jaar als we de ruimte krijgen groter, beter, mooier en natuurlijk is Olaf er dan ook!

STAY STRONG, BE NICE, GIVE LOVE!